Föreningen SBV

Salta bad, eldig bastu & härliga möten!

År 2023 firar Sibbarps Bastuvänner 47 år! Vår förening startades av den enkla anlednngen att det är så innerliga möten här i bastun och på badet. Många goda skratt, eftertänksamhet och en och annan gruvlig historia. Så, vad kan vara bättre än att starta Sibbarps Bastuvänner? På den vägen är det! Nu är vi ett stort härligt gäng medlemmar med flertalet festligheter, "årets baddare" och solnedgångar över Örestundsbron tillsammans,


Vi har samlat ett antal årsberättelser till Er på vår medlemssida.


Väl Mött på Badet!

På badet & i föreningen?


Varje år kör vi en sommarfest, ett julbad på juldagen och delar ut "Årets Baddare". Ja, man kan ju undra varför! Det kan Ni läsa om på sidan "ÅRETS BADDARE"!


Ej att förglömma "vårt eget" Jazzband! En och annan Trubadur och spontant jammande av någon av våra Sibbarps Bastuvänner - VI HAR DET SÅ BRA!

Vad händer?

Gubbar till vänster & damer till höger. Foto: Sibbarps Saltsjöbad

Kallbadhuset med "Gubbabryggan" i front. Foto: wikipedia

Vårt fina kallbadhus

Sibbarps Kallbadhus 

 - text Rolf Rasmusson


"Limhamns nuvarande kallbadhus är beläget vid den strand som bildats genom utfyllning kring sekelskiftet 1900. Tidigare låg på nästan samma plats ett gulmålat badhus, ”Kärringabadhuset”, med den påmålade texten,”Badhus för kvinnor och barn”. Några tiotal meter söder om det nuvarande badhuset låg ”Gubbabryggan”.


Ett hundratal meter utanför det nuvarande badhuset finns en liten ö av stenbumlingar i en rät linje, som fungerar som vågbrytare. Några tiotal meter norr om vågbrytaren låg tidigare, åtminstone fram till 1960-talet, en ö av ungefär samma storlek och av samma material. Den kallades för "Sandegårds brygga". Av äldre kartor får man intrycket att stenön varit betydligt större tidigare. Rester av den finns fortfarande. Grundet Trindelen ligger ett par km lägre ut."


Läs mer om Limhamn på Rolf Rasmussons hemsida

KLICKA HÄR

Stadgar SBV

Sibbarps Bastuvänner

NAMN & SÄTE

§1 Föreningens namn är Sibbarps Bastuvänner, SBV.     Föreningen har sitt säte i Malmö.


FÖRENINGEN ÄNDAMÅL

§2 Föreningen har som ändamål att verka för bastubadarnas trivsel och allmänna välbefinnande på Sibbarps badhus. Föreningen skall också verka för badhusets funktion i samråd med arrendator, personal och kommunala organ.


MEDLEMSKAP

§3 Medlemskap i förening är påået för alla som har intresse av Sibbarps badhus.


AVGIFTER

§4 Medlem erlägger en årsavgift, vilkt bestäms på ordinarie årsmöte.

Ovanstående pdf filer är 3 dokument med fortsättningen av SBV:s stadgar