Årets Baddare

Styrelsen bestämde sig år 2003 för att upprätta en Årets Baddare - i andan att lyfta fram det glädje-fyllda, den goda stämningen och hyllningen till bastu- och kallbadandet.


Varje år delas ett DIPLOM ut till årets baddare med pompa och ståt under årsmötet.

2003 - Erik Nilsson

2004 - Rona Morän

2005 - Calle Wihlborg

2006 - Kerstin Lindberg

2011 - Fred Holmberg

2012 - Viola Broman

2013 - Gunnar Broman

2014  - Gerd Brunne    Se Sydsvenskans artikel

2015 - Nils Smith Solbakken

2016  - Margareta Ahlström

2017 - Kjell Lindholm

2018 - Kerstin Jeppsson

2019 - Gunnar Henningson

Motiveringar

- ett axplock

Året BADDARE 2019

Gunnar Henningsson

Gunnar Henningsson har varit badare sedan lång tid tillbaka. Han började med sin äldre bror Ulf 1944 på Limhamns badhus. Gunnar var 5 år när hans 12 år äldre bror ramade honom på pakethållaren från Gottorp till badhuset. Efter den upplevelsen var Gunnar fast för livet i bad och bastu. Det kunde dock blivit en kortvarig historia, eftersom han halkade på bryggan och landade på ett järnrör som stagade upp badanläggningen. Ulf fick fiska upp sin medvetslösa lillebror ur vattnet. Gunnar har fortfarande ärr vid ögat som en påminnelse av händelsen.

Gunnars engagemang för bastuns fortlevnad har alltid varit ett signum för hans gärning. Han har hela tiden varit engagerad i Sibbarps Bastuvänner med olika funktioner i styrelsen och alltid försvarat Sibbarps Bastuvänners existens. Under bastuns svåra tider uppvaktade han tillsammans med Limhamnsprofilen Göran Andersson flitigt kommunen för att säkra badhusets fortlevnad. Det vi ser idag är frukterna av deras arbete.
Trots fysiska problem är han fortfarande en trogen badare. Nu på ålderns höst har han begärt att avgå som ordförande. Vi kommer att sakna denna kämpe i styrelsen och önskar honom all lycka i framtiden.

Sven-Inge Borgström Sekreterare Sibbarps Bastuvänner

KLICKA på länken här ovan och läs om tidigare Årets Baddare i PDF

Årets Baddare 2018

Kerstin Jeppson

Kerstin Jeppsson har varit badare sedan lång tid tillbaka. Hon är väl känd bland oss andra bastubadare. Hennes engagemang för bastuns fortlevnad har alltid varit ett signum för hennes gärning. Hon har hela tiden varit engagerad i Sibbarps Bastuvänner med olika funktioner i styrelsen och alltid försvarat Sibbarps Bastuvänners existens. Ofta hörs hennes hjärtliga skratt på bastun. Vi hoppas på många fler år i styrelsen för Sibbarps Bastuvänner.

Sven-Inge Borgström Sekreterare Sibbarps Bastuvänner

Årets Baddare 2017

Kjell Lindholm

Kjell Lindholm har varit badare sen badet öppnade och är väl känd av oss bastubadare.Hans tillbakalutade livsstil har lockat till många skratt på herravdelningen. Kjell har hela tiden varit engagerad i SBV med olika funktioner och alltid försvarat Sibbarps Bastuvänners existens.På herravdelningen hoppas vi på att för höra Kjells dråpliga historier i många år framåt.

Sven-Inge Borgström Sekreterare Sibbarps Bastuvänner

Kjell Lindholm tar emot Diplomet 2017

Stadgar för Årets Baddare

BAKGRUND

§1 SBV styrelse har beslutat att utse en årlig "baddare"


SYFTE

§ 2 Att stimulera gemenskap och premiera törtjänta personer


BEVEKELSEGRUNDER

§3 Personen skall vara medlem i SBV. Personen skall på ett förtjänstfullt sätt

medverka till spridningen av bastubadande/kallbadande och/eller vara en glädjespridare inom förening och Sibbarps kallbadhus.

Priset skall delas ut enligt principen "varannan damernas" med början år 2003 meden manlig "baddare"


VERKSTÄLLARE

§4 Styrelsen i SBV är enväldig i att utse "ÅRETS BADDARE".

Kröningen sker i samband med sommarfesten eller annat lämpligt tillfälle


ÖVRIGT

§ 5 Priset utdelas varje år så länge sittande styrelse finner det meningsfullt.