Styrelsen

2021-2022


Ordförande


Fred

Holmberg

Vice

Ordförande


Kristina

Jauhiainen

Larsson

Sekreterare

Leif

Mattsson

Kassör


Kerstin

Lindberg

Suppleanter

Margnus Green

Jonas Olsson

SBV:s valberedning

Peter Thalin 

Kjell Lindholm & Mats Holm

Sibbarps Bastuvänner hittar Ni

Sibbarps

Saltsjöbad!

Hitta hit!

Sommarvägen, Sibbarp, LIMHAMN